NIEUWS

Het asbestattest

Wat is eigenlijk een asbestattest?

Na jaren gebruik van asbest als bouwtoepassing werd duidelijk dat dit materiaal heel wat gezondheidsrisico’s met zich meebrengt. Daarom werd vanaf 2001 het gebruik van asbesthoudende materialen verboden. Het is dus logisch dat gebouwen die voor deze datum werden opgericht, asbest kunnen bevatten.

Om koper en verkoper een goed beeld te geven of een woning al dan niet asbest bevat, kan men een asbestattest laten opmaken. Dit attest geeft weer welke materialen asbesthoudend zijn en hoe men deze veilig kan verwijderen.

 

Is een asbestattest verplicht bij de verkoop van mijn woning?

Indien u een woning verkoopt die gebouwd werd vóór het jaar 2001, dan dient u verplicht in het bezit te zijn van een asbestattest vanaf 23 november 2022. De notaris zal de informatie van het asbestattest opnemen in de aankoop- verkoopbelofte of onderhandse akte.

 

Hoe bekom ik zoiets?

Het asbestattest wordt enkel en alleen opgemaakt door een asbestdeskundige. Zo’n deskundige dient gepubliceerd te zijn door de OVAM op de lijst van gecertificeerde asbestdeskundigen asbestinventarisatie. Hiervoor leggen zij een examen af. Uw vastgoedmakelaar kan voor u de juiste deskundige contacteren ter opmaak van uw asbestattest.

 

En in de toekomst?

Tegen 2032 zal iedere eigenaar van een woning gebouwd voor 2001, moeten beschikken over een asbestattest. Vanaf 2040 doelt men op enkel nog niet-risicovolle asbesttoepassingen aanwezig in woningen in Vlaanderen.

De Vlaamse overheid biedt steunmaatregelen bij renovaties of sloop voor asbesthoudende woningen en gebouwen.

 

Heeft u nog vragen omtrent het asbestattest of de verkoop van uw woning? Aarzel niet om een van onze medewerkers te contacteren.

Bel 03 344 18 28 of stuur naar info@baggimmo.be

 

Auteur: Lennart Adriaenssens

Bron: https://ovam.vlaanderen.be/nl/web/eerlijkhuis/het-asbestattest